Grote Vastgoedkring Netwerkborrel met introducees

donderdag 13 september

VOORMALIGE GEMEENTEWERF HILVERSUM

De voormalige gemeentewerf van Hilversum is gelegen in het oosten van de stad, ten noorden van het spoor naar Amersfoort. In 1916 is de voormalige gemeentewerf gebouwd als farmaceutische fabriek. De fabriek in Hilversum is in 1929 gesloten, de productie verplaatst naar Meppel. De fabriek en het terrein werden gekocht door de gemeente Hilversum, die het vanaf 1930 ging gebruiken als gemeentewerf. In die tijd groeide Hilversum explosief en de gemeente had ruimte nodig voor opslag en om de vuilniswagens, straatveegmachines, rioolzuigers etc. te kunnen stallen en onderhouden.

Bijna het gehele cluster van gebouwen van de ‘Pharmaceutische Handelsvereeniging’ is nog aanwezig, alleen de schoorsteen is verdwenen. Wanneer er aanpassingen aan de panden gedaan moesten worden gebeurde dit provisorisch. De ontwikkelingsgeschiedenis van de voormalige gemeentewerf kan daardoor worden afgelezen in onder andere verschillende staalprofielen en slijtage in het metselwerk.

In 2011 heeft de voormalige gebruiker de gemeentewerf verlaten. Door ontbrekend onderhoud voldeed het complex niet meer aan de ARBO-eisen. Bovendien heeft de gemeente veel van de activiteiten geprivatiseerd.

 

Spil Games kocht in 2012 de voormalige gemeentewerf Hilversum van de gemeente. In datzelfde jaar zijn de eerste twee panden getransformeerd. De industriële panden op het 1,8 hectare grote terrein worden de komende jaren verder getransformeerd. In 2030 zal de voormalige gemeentewerf aan de Mussenstraat het imago hebben van het ‘Media Nest’.

 

Start bijeenkomst: 16 uur in de Stookplaats

Mussenstraat 9

1223 RB  HILVERSUM

 

Code Rood op de woningmarkt!

Een nijpend tekort aan bouwlocaties en ‘handjes’ op de bouw zorgen voor een veel te lage bouwproductie van koop- en huurwoningen.

Rond 17.00 zal Nico Rietdijk, directeur van de NVB (Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers) een presentatie verzorgen over de situatie op Nederlandse woningmarkt en de daarmee samenhangende woningbouw.