Johan van Oldenbarnevelt gymnasium Amersfoort

donderdag 16 januari

Het karakteristieke gebouw van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium in Amersfoort sloot als huisvesting niet meer aan bij de huidige onderwijsvisie en -regelgeving en is daarom in de afgelopen jaren drastisch vernieuwd en uitgebreid. 

Voor de (ver)nieuwbouw heeft architecten- en ingenieursbureau Kristinsson een plan gemaakt waarbij de gehele middenvleugel is vervangen door een compacte nieuwbouw. Daarmee is het gymnasium vergroot met ca 2000 m2 en werden alle ontsierende aan- en uitbouwen verwijderd. De karakteristieke zijvleugels van het H-vormige gebouw zijn behouden gebleven en energetisch gerenoveerd.
De tussenbouw heeft volledig glazen gevels met lichtkaatsers gekregen die het licht tot diep in het hart van de onderwijsruimten brengen.

Na de ingrijpende verbouwing, werd eind november 2019 het geheel vernieuwde gebouw van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium aan het Thorbeckeplein in Amersfoort officieel geopend. Niet alleen de uitstraling van dit vooroorlogse pand is prachtig. Het voldoet ook aan het laatste bouwbesluit en klimaateisen. Zo liggen er 340 zonnepanelen op het dak en kunnen docenten het klimaat in de lokalen individueel beheren. 

Scope Bouwmanagement (Robert Pot) heeft tijdens de bouw en verhuizing het project- en kostenmanagement, de directievoering en toezicht verzorgd.

Scope nodigt u uit om een presentatie en rondleiding bij te wonen op 16 januari 2020. De presentatie zal worden gegeven door projectleider Andries Hogeveen van Scope en architect Daan Josee van architecten- en ingenieursbureau Kristinsson.

 

Wij worden om 16 uur verwacht.

Locatie